Xhamitë

Të dhënat mbi xhamitë e komunës së Gjilanit-KBI-Gjilan

Nr. Objekti fetar Viti i ndërtimit Vendndodhja Adresa Komuna Vërejtje
1. Xhamia e Madhe 1935 Lagja e qytetit Rr.”28 nëntori Gjilan E dëmtuar nga tërmeti I vitit 2002 e rindërtuar më 2007
2. Xhamia e Atik 1609 Lagja e medreses Rr.“” Zija Shemsiu Gjilan E meremetuar 1994
3. Xhamia e Balecit(Xhedid) 1905          Lagja e balecit   Gjilan E rindërtuar më 1973
4. Xhamia e Deramahallës 1903 Lagja e deramahalles Rr.M.Idriz Gjilani Gjilan E rindërtuar më 2005
5. Xhamia e

Arbërisë

2001 Lagja

E Arbërisë

Rr.Lidhja e Prizrenit Gjilan E ndërtuar më 2002
6. Xhamia e

 Dardanisë II

2012 Dardania II Dardania II Gjilan         Xhami e re
7. Xhamia e

Dheut Bardhë

2012 Lagja e Dheut bardhë Dheu I bardhë Gjilan Xhami e re
8. Xhamia e

Kodra e Dëshmorëve

2010 Lagja e kodrave dëshmoreve Rr.Livoqit epër Gjilan Xhami e re
9. Xhamia e

Qarkores

2012 Lagja e Qarkores Rr.Ansore Gjilan Xhami e re
10. Xhamia e Velekices

 

1937 F.sh.velekic Velkicë Gjilan E rindërtuar më 2004
11. Xhamia e

Livoqit ulët

1965 F.Sh.F.ShLivoq ulët Livoq Gjilan E rindërtuar 1982 me minaret e djegur më 1999 e meremetuar më 2001
12. Xhamia e

Livoqit epër

1970 F.ShLivoq epër Livoq Gjilan E rindërtuar

2005

13. Xhamia e

              Cerrnicës

1775 F.Sh.Cerrnicë Cerrnicë Gjilan E djegur më 1998 e rindërtuar më 2004
14. Xhamia e Malishevës ulët 1894 F.Sh.Malishevë ulët Malishevë Gjilan E rindërtuar më 1985/86
15. Xhamia e Malishevës epër 1965 F.Sh.Malisheva epër Malisheva Gjilan E rindërtuar më 2013
16. Xhamia e Uglarit_2 2010 F.Sh.Uglari-2 Uglar Gjilan Xhami e re
17. Xhamia e Uglarit 1904 F.Sh.Uglar Uglar Gjilan E meremetuar
18 Xhamia e Pogragjës 1925 F.Sh.Pogragjë Pogragjë Gjilan E rindërtuar më 1973
19 Xhamia e Llovcesë 1910     F.Sh. Llovcesë Llovcë Gjilan E meremetuar më 1958 e rindërtuar më 2006
20 Xhamia e Sllubicesë 1930 F.Sh.Sllubicë Sllubicë Gjilan Pa minare është meremetuar më 2007
21. Xhamia e Bilinicës 2012 F.Sh.Bilinicë Bilinicë Gjilan   Është ndërtuar xhami e re
22 Xhamia e

Përlepnicës

1750 F.Sh.Perlepnicë Perlepnicë Gjilan E rindërtuar më 1934 është zgjeruar më 1968 është djegur më 1999 e rindërtuar më 2008
23 Xhamia e

 Vërbices Kmetovcit

2011 F.Sh.Verbica Kmetovcit Vërbica Kmetovcit Gjilan Xhami e re 2011
24 Xhamia e

Dobërqanit-1

1526 F.Sh.Dobërqan Dobërqan Gjilan E djegur më 1999 E rindërtuar më 2001 nga Emiratet
25 Xhamia e

Dobërqanit-2

1900 F.Sh.Dobërqan Dobërqan Gjilan Meremetuar më 1980 E rindërtuar më 2012
26 Xhamia e

Bresalcit

1856 F.Sh.Bresalcë Bresalcë Gjilan E rindërtuar më 1995 e djegur më 1999 e rindërtuar më 2001 nga Bahrejni
27 Xhamia e Poneshit

 

2011 F.Sh.Poneshë Ponesh Gjilan Xhami e re
28 Xhamia e

Sllakovcit

      1770 F.Sh.Sllakovci epërmë Sllakovc Gjilan Pa minare meremetuar më 1999/2000 nga shoqata edukimi Bahrejn
29 Xhamia e

Lladovës

1990 F.Sh.Lladovë Lladovë Gjilan   E rindërtuar më 2007 xhamia e re
30 Xhamia e

              Zhegrës

1895 F.Sh.Zhegër Zhegër Gjilan E rindërtuar më 1975 e meremetuar nga Shoqata Bahrejnit 2001
31 Xhamia e Haxhajve 1965     F.Sh. Haxhaj Haxhaj Gjilan Më 1965 ndërtuar si mesxhid pa minare kurse është shkatërruar nga bora para është rindërtuar në vitin 2008
32 Xhamia e Pidiqëve 1645 F.Sh.Pidiq Pidiq Gjilan E meremetuar disa here e rindërtuar më 2012
33 Xhamia e Stanqiqit 1906 F.Sh.Stanqiq Stanqiq Gjilan E djegur tërsishtë e rindërtuar më 2008 xhamia e re
34 Xhamia e Caparit       1958 F.Sh.Caparë Capar Gjilan E rindërtuar më 1995/96 pa minare
35 Xhamia e Muqibabes 1867 F.Sh.Muqibabë Muqibabë Gjilan Meremetuar më 1958 e rindërtuar më 2009
36 Xhamia e Verëcës Zhegovcit 1866 F.Sh.Verbica e Zhegovcit Verbica e Zhegovcit Gjilan Pa minare
37 Xhamia e Bukovikut 1935 F.Sh.Bukovik Bukovik Gjilan Aktive ka filluar rindërtimi 2013 ka perfundu 2015
38 Xhamia e Dubavëve 1925 F.Sh.Dunavë Dunavë Gjilan Pa minare jo aktive e shkatrruar tërsishtë
39 Xhamia e Makreshit 1930 F.Sh.Makreshë Makresh     Gjilan E ndërtuar më 1563 sipas fjalëve të banorëve
40 Xhamia e Kmetovcit 2015 F.Sh.kmetovc Kmetovc Gjilan Ka filluar 2014 ka perfunduar 2015
41 Xhamia e Kishnapoles 2015 F.Sh.Kishnapol Kishnapol Gjilan Ka filluar 2014 në ndërtim e sipër
42 Xhamia e Llashticës 1836 F.Sh.llashticë Llashticë Gjilan 1975 rindërtuar

2013 është rrënuar për tu rindërtuar 2014

 

 

                       

     

Mektebe

     
1 Sllakovcit të jerlive 1930 Sllakovc Sllakovc Gjilan Mekteb
2 Kishnapoles 1975 Kishnapol Kishnapol Gjilan Mekteb
3 Kravaricës 1932 Kravaricë Kravaricë Gjilan Mekteb
4 Bilinicës 1948 Bilinicë Bilinicë Gjilan Mekteb